Vil I være interesserede i at indgå partnerskaber?

Ja, som udgangspunkt er vi meget åbne for partnerskaber, og i dag har vi flere af stor værdi for alle parter.

Kontakt Partner, Christoffer Rüger på: christoffer@talentbird.dk eller tlf: +45 2970 4546 og lad os få en snak.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk