Kan jeg bede dem, der ikke har video om at lave en?

Ja, det kan du altid sige til dem, at de skal. Det er et utrolig effektiv redskab til at skabe sig et godt indtryk af talentet, inden de kaldes til en personlig samtale.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk